Gospodarowanie bateriami

W nawiazaniu do gospodarowania odpadami/bateriami zwracamy Państwa uwagę na:

W naszej ofercie posiadamy produkty wyposażone w baterie lub akumulatory (np.: piloty) i w związku z tym:

celexon Europe GmbH
- Altbatterien -
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten

icon_batterieverordnung

 

Zakazane jest mieszanie w jednym pojemniku zużytych baterii i akumulatorów z innymi odpadami. .

Firma visunext przestrzega zasady postępowania z bateriami i akumulatorami.