Zasady gwarancji

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. udziela gwarancji typu "Bring-in" na wszystkie produkty marki celexon oraz Deluxx na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja ta działa na terenie Europy. Gwarancja nie obejmuje usterek innych niż tkanina lub jakość wykonania.

Gwarancja nie obejmuje przede wszystkim:
a) regularnych inspekcji, konserwacji i napraw, wymiany części zużytych w ramach eksploatacji;
b) transportu oraz kosztów przesyłki, montażu lub demontażu urządzeń oraz kosztów powstałych przy powyższych;
c) uszkodzeń i nieprawidłowego użytkowania produktu, nieprawidłowego montażu (np. montaż w bezpośrednim dostępie promieni słonecznych, klimatyzacji, ogrzewania itp…);
d) szkód powstałych w wyniku uderzeń pioruna, szkód spowodowanych przez wodę, ogień, siłę wyższą, wojnę, nieprawidłowe napięcie prądu, niedostateczną wentylację lub innych podobnych.

Om aanspraak te maken op de garantie stuurt u het product, op eigen kosten met het aankoopbewijs en de juiste verpakking, naar het volgende adres:

celexon Europe GmbH
Garantie
Gutenbergstraße 2
48282 Emsdetten
Deutschland

 

Po otrzymaniu produktu przez naszego serwisanta, zostanie on sprawdzony i naprawiony lub wymieniony. Ocena stanu produktu i jego naprawa należy całkowicie do firmy celexon.

Po dokonaniu naprawy lub wymiany, produkt jest wysyłany do Państwa pod ustalony adres. W przypadku braku modeli na wymianę z przyczyn niezależnych, np. koniec serii, zostaną Państwo poinformowani o najkorzystniejszej formie wymiany na inny podobny model. Wymieniony produkt przejmuje okres gwarancyjny od poprzedniego produktu, jednakże nie może być krótszy niż 30 dni,

Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza Państwa ustawowych praw wobec nas, wynikających z zawartej z nami umowy kupna. Niniejsze przyrzeczenie gwarancyjne nie narusza istniejących ustawowych praw gwarancyjnych wobec nas. Gwarancja producenta nie narusza zatem Państwa praw ustawowych, lecz raczej rozszerza Państwa sytuację prawną.

Jeśli zakupiony towar jest wadliwy, możesz zawsze zwrócić się do nas w ramach ustawowej rękojmi, niezależnie od tego, czy istnieje sprawa gwarancyjna, czy też powołano się na rękojmię. Korzystanie z tych praw jest nieodpłatne.