Ogólne warunki handlowe

der celexon Europe GmbH

§ 1 O firmie

1) Właścicielem sklepu internetowego celexon jest firma: visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w: Zielonej Górze przy Placu Matejki 19/15 NIP: 9731001579, REGON: 080573191, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391906

§ 2 Ceny i asortyment

a) Podane ceny są cenami brutto – zawierają podatek VAT i są podawane w polskich złotych (PLN)

b) Na każdy sprzedany produkt wystawiamy fakturę VAT

c) Wystawioną fakturę VAT dołączamy do każdego sprzedanego produktu

d) Oferowane produkty przez sklep celexon są wprowadzane do sprzedaży zgodnie z obowiązującym prawem, są wolne od wad fizycznych i prawnych są fabrycznie nowe i w oryginalnych fabrycznych opakowaniach

§ 3 Zamówienia można składać

a) Za pomocą systemu informatycznego na stronie internetowej sklepu celexon. Uwaga: Zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego jego adres pocztowy, adres e-mail, NIP (w przypadku podmiotów gospodarczych), adres dostawy, nr telefonu oraz ilość, cenę i dokładną nazwę ( symbol) zamawianego towaru.

b) Zamówienia są realizowane według kolejności złożenia.

c) W przypadku złożenia zamówienia przekraczającego kwotę 2 500,00 zł sklep celexon zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności przez zażądanie przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia.

d) Odwołanie zamówienia może nastąpić w formie telefonicznej na numer +48 68 479 4000 jednak nie później niż przed wydaniem przesyłki kurierowi.

§ 4 Formy płatności

a) Przelew na konto bankowe sklepu, którego nr zamawiający otrzymuje razem z potwierdzeniem rezerwacji zamówionego towaru. Po wpłynięciu należności na wskazane konto towar jest wysyłany niezwłocznie pod warunkiem dostępności na stanie magazynowym. W przypadku braku stanu magazynowego: zgodnie z opisem szczegółowym produktu.

Nr konta: Deutsche Bank, PL PL61188000090000001102634000(b) Przelew na konto bankowe sklepu za pomocą funkcji ePrzelew.(c) Płatność kartą kredytową za pomocą funkcji eCard(d) Za pobraniem. W przypadku wybrania opcji "za pobraniem" zamawiający płaci kurierowi przy odbiorze towaru koszt przesyłki i dodatkowo kwotę 70 PLN brutto za usługę pobraniową.e) „na przelew” forma takiej płatności proponowana jest tylko dla sektora edukacji lub instytucji państwowych, takich jak np.: gminy, muzea, itd... . Forma ta musi być uzgoniona ze sklepem celexon przed złożeniem zamówienia.

§ 5 Realizacja zamówień

Zamówienie są dostarczane przez firmę kurierską UPS na koszt klienta zamawiającego. Termin dostawy zgodny z opisem szczegółowym produktu. Dla produktów znajdujących się na magazynie, czas dostawy wynosi 48 h po zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu celexon. Jeśli okaże się, że pomimo statutu mówiącego o dostępności produktu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia to natychmiast poinformujemy Państwa o tym stanie rzeczy. Jeżeli kurier nie zastanie klienta pod podanym adresem, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy nastąpi w ciągu kolejnych 48 godz. Przy ponownej nieobecności klienta kurier pozostawia awizo podając klientowi adres gdzie osobiście w ciągu 4 dni może odebrać zamówioną przesyłkę. Jeśli w wyznaczonym okresie 4 dni klient także jej nie odbierze to przesyłka wraca do sprzedawcy, a kosztami transportu jest obciążony zamawiający. Uwaga. Firmy kurierskie nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek do mieszkań.

Czas dostawy mogą Państwo obliczyć następująco:czas realzacji zamówienia (podany przy każdym produkcie) +czas oczekiwania na wpłatę (w przypadku płatności przelewem) +czas dostawy (kurier 48 h)

§ 6 Warunki gwarancji

Szczegóły opisane na stronie internetowej w zakładce „Serwis”. Ważne: Sklep internetowy celexon nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na sprzedawany towar. Z tego też powodu wszelkie roszczenia wynikające z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających takiej gwarancji jakości.

§ 7 Wiążące zawarcie umowy następuje

a) Przy wysyłce towaru kurierem umowę uważa się za zawartą w chwili pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym.>

Odstąpienie od umowy przez klienta i zwrot towaru

Każdemu klientowi, będacemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystajacemu ze sklepu internetowego celexon przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstapienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy wysłać w formie pisemnej mailem na adres info@visunext.pl , faxem pod umer 68 479 40 01 lub listem na adres:

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Plac Matejki 19/15
65-056 Zielona Góra

Mail: info@visunext.pl

Zwrot zakupionego produktu powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Zwrot pieniędzy na konto Kupującego następuje w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Prosimy naszych klientów aby zwracany towar był w miarę możliwości odsyłany:

a) w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu)

b) z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia

c) aby produkt oraz akcesoria były nieuszkodzone i bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania

Adres do wysyłki zakupionych towarów:

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Plac Matejki 19/1565-056 Zielona Górainfo@visunext.plUtrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) nastepuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznac sie z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 9 Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową i za jego wady

a) Reklamacja/naprawa sprzętu sprzedawanego przez sklep celexon.pl w okresie gwarancyjnym dokonywana jest przez autoryzowane serwisy na terenie całego kraju, na podstawie dowodu zakupu tj. faktury VAT.

b) Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych kupującego z tytułu gwarancji jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta. Na podstawie takiego oświadczenia wymieniamy sprzęt na nowy.

c) Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz po zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Dz 2002r. Nr.141 poz. 1176 włącznie z późniejszymi zmianami) określają zgodność towaru z umową i dodatkową odpowiedzialność sprzedawcy, gdy zakupu dokonał konsument, jako osoba fizyczna bez żadnego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

d) Sprzedawca odpowiada przed konsumentem, jeśli jest to osoba fizyczna, a towar w chwili wydania jest niezgodny z umową lub jeśli tą niezgodność stwierdzono przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru.

e) Kupujący traci uprawnienia do zgłaszania niezgodności towaru z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności z umową nie zgłosił tego sprzedawcy. f) Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć. g) O przypadku niezgodności towaru z umową konsument powinien powiadomić drogą e-mail: info@visunext.pl sprzedawcę. h) Towar z pismem określającym jego niezgodność z umową oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji należy przesłać na adres sklepu celexon na koszt i ryzyko reklamującego. i) Prosimy aby reklamowany towar znajdował się w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu j) Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz wykonywanych przez Autoryzowaną Stacje Serwisową producenta to sprzedawca udzieli odpowiedzi kupującemu na jego pismo w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymani od kupującego reklamowanego produktu w łącznie ze wspominanym pismem. k) Jeżeli żądanie kupującego zostanie uznane za zasadne to sprzedawca poniesie wszystkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego produktu wolnego od wad do kupującego. l) Jeżeli okaże się, że zgłoszona przez klienta reklamacja jest bezzasadna, sprzedawca odeśle reklamowany towar na koszt kupującego. Kupujący zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę

§ 10 Pozostałe postanowienia

a) Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą od producentów lub innych źródeł internetowych i nie stanowią naszej własności

b) Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego celexon, a w szczególności świadczenia Klientom przez sklep celexon usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących Usług celexon jak i podmiotów współpracujących takich jak serwisy opiniotwórcze opineo.pl, ceneo.pl. Klient ma prawo do zażądania ich usunięcia, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania. Każde takie żądanie musi być zgłoszone w formie pisemnej.

c) Informacje i cenniki znajdujące się na stronach sklepu celexon nie są ofertą w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.