Odstąpienie od umowy przez klienta i zwrot towaru

Odstąpienie od umowy przez klienta i zwrot towaru

Odstąpienie od umowy przez klienta i zwrot towaru

 

Każdemu klientowi, będacemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystajacemu ze sklepu internetowego celexon przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstapienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy wysłać w formie pisemnej mailem na adres info@visunext.pl , faxem pod umer 68 479 40 01 lub listem na adres:visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Plac Matejki 19/15 65-056 Zielona Góra Mail: info@visunext.pl

 

Zwrot zakupionego produktu powinien nastąpić w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

Zwrot pieniędzy na konto Kupującego następuje w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Prosimy naszych klientów aby zwracany towar był w miarę możliwości odsyłany:

a) w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu)

b) z kompletną jego zawartością zgodną ze stanem w chwili nabycia

c) aby produkt oraz akcesoria były nieuszkodzone i bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania


Adres do wysyłki zakupionych towarów:

visunext Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Plac Matejki 19/1565-056 Zielona Górainfo@visunext.plUtrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) nastepuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznac sie z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży). Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.